Kropsterapeutisk behandling og zoneterapi

Zoneterapi  –  få lyst og styrke til at tage nye skridt

Som behandlingsform er zoneterapi inspireret af kinesisk livsfilosofi om energilove hvor polariteten og balancen mellem det kvindelige Yin og mandlige Yang en forudsætning for al kraft der skabe vores livsenergi. Zoneterapi er den mest anvendte alternative behandlingsform hvor såvel virkning som udvikling er dokumenteret via forskningsresultater.

Ved at massere disse reflekszoner med specielle tryk-kombinationer påvirkes vores organer, kropsvæv og sansning. Formålet er at øge blodcirkulationen, stimulere energistrømmene og dermed afbalancere fysiske spændinger og psykiske blokeringer.

Der frisættes ofte et overskud til at undersøge måden at være i livet på og åbenhed overfor sammenhænge ud over de fysiske symptomer / ubalancer.

Zoneterapi kombineres ofte i et kropsterapeutisk forløb for at styrke og genetablere kroppens naturlige rytmer og afbalancere flowet i energisystemet.

Klinikken opfylder krav til refusion ved
sundhedsforsikringer og Sygeforsikringen “danmark”.

Kropsbehandling med Bach blomster-remedier:

Bispe egetræet v klampenborg

Bach Blomsterterapi er en helbredelsesmetode som harmoniserer vores energisystem. Det ” usynlige” der rummer vores livskræfter. De 38 blomster han fandt, beskriver enkeltvis en negativ sindstilstand og bærer i sig den kvalitet og harmoniserende kraft som kan forvandle/transformere vore destruktive tanker, følelser og handlinger til de ressourcer som ligger skjult i det negative emotionelle mønster.

Med andre ord så Dr. Bach på både sygdom og personlighedstræk som noget der kunne forvandles. I en sådan forvandlingsproces fandt han, at de 38 blomsterremedier som han opdagede, havde en speciel funktion – som katalysatorer eller ”enzymer” for vor indre og ydre helbredelse.

At integrere Bach Blomsterremedier i den terapeutiske proces, er at belyse de låsninger vi har tilegnet os op gennem barndommen eller de ressourcer vi har dannet, men som vi af forskellige grunde ikke har taget til os. 

Det er også muligt at vi har dannet låsninger på grund af stress eller oplevet chok som har dannet posttraumatisk stress lidelse (PTSD).

BachProducts-All-SM

Bach Blomsterterapi er en mild og ikke-invasiv støtte ved personlig vækst og helbredelse. De hjælper til at vække bevidstheden, så erkendelser kan åbnes lag for lag, som vi piller et løg.

Medlem af

DSR (Dansk Sygeplejeråd)
MPF (Medlem af Dansk Psykoterapeutforening)
EABP (European Association for Body Psychotherapy)
Danske terapeuter
BIEP (Bachterapeut registreret i Dr. Edward Bach Fonden og Bach lærer),