Psykoterapi

Mange udtrykker frustration over ikke at slå til, ikke kunne bruge sine personlige kvaliteter og næres ikke i hverdagen. Mange har en længsel efter en indre styring, at hænge sammen og fornemmelsen af at vi alle er en del af større sammenhænge.

Jeg tilbyder, og har erfaring med, individuelle terapiforløb i temaer :

  • krisehjælp: udviklingskriser, at blive forældre eller akutte kriser, ved dødsfald eller livstruende sygdom
  • angst og depression, ensomhed, tomhed eller følelser af meningsløshed
  • stress hvor fokus er fysiske reaktioner og udtryk
  • spiseforstyrrelser, at være mæt, at optage næring på alle planer
  • behov for klarere retning i livet, at være på rette spor
  • fokus på ressourcer og følelsesmæssig forankring, at rumme sine følelser eller åbne for at mærke dem
  • hypersensitive udtryk og adfærd, hvordan de kan opbygges som kvaliteter med et solidt ståsted

Så hvad kan du forvente af kropsorienteret psykoterapi?

Rum – rummelighed og tid til selvfordybelse, der er forankret i kroppen

Klienter udtrykker ofte en fornemmelse af at komme hjem, at få støtte og inspiration til at holder fokus på hvem du er, hvad du føler, tænker og hvordan du kan få det du savner.

At arbejde med din personlige proces åbner op for at lytte til kroppens signalerer: at du sanse den, at du erfarer oplevelser i kroppen der skaber større tiltro til hvad der er dit eget jeg.

Alt dette kræver træning i at indkredse hvad der er kontakt og opmærksomhed for dig.
Hvornår oplever du kontakt og hvornår er du ude af kontakt ?

Vi har alle karakteristiske og unikke måder at reagere på, når udfordringer øges eller presset stiger i livet. I terapien er dynamikken at skabe sammenhænge både via kroppen og samtalen – nutidigt og ud fra din livshistorie.

At arbejde med hvordan dine overlevelses-strategier erkendes som ressourcer, der giver et bredere perspektiv at erhverve dine livserfaringer i.

Ud over kontakten er timing og tempo vigtigt i processen i at gå på nye stier og veje frem.

Erfaring viser at ressource-søgning og væren i sine ressourcer forbinder både vores livskræfter og naturlige evne til at nære sårbare og stærke sider i ens personlighed.

Den første aftale er en indledende samtale, hvor du fortæller, hvad du gerne vil have hjælp til og hvad der er dine forventninger.

Antallet af sessioner er individuelt, alt afhængig af, hvad vi aftaler at arbejde med, hvor dybt arbejdet skal gå samt din motivation for forløbet.

Medlem af

DSR (Dansk Sygeplejeråd)
MPF (Medlem af Dansk Psykoterapeutforening)
EABP (European Association for Body Psychotherapy)
Danske terapeuter
BIEP (Bachterapeut registreret i Dr. Edward Bach Fonden og Bach lærer),